Apelacja

Obrazek wyróżniający sen

Apelacja

Apelacja jest to odwołanie od decyzji sądu niższej instancji do sądu wyższej instancji. Jest to proces prawny, w którym strona przegrywająca w pierwszej instancji, może zwrócić się do sądu wyższej instancji w celu ponownego rozpatrzenia sprawy.

W interpretacji snów apelacja może symbolizować twoje poczucie sprawiedliwości i konieczność zmiany decyzji. Jeśli we śnie widzisz apelację, może to oznaczać, że masz poczucie, że coś jest niesprawiedliwe i chcesz zmienić decyzję.

Jeśli we śnie sam składasz apelację, może to oznaczać, że masz poczucie, że jesteś niesłyszany lub niedoceniany. Apelacja może także odnosić się do twojego poczucia beznadziei, jeśli we śnie apelacja jest odrzucona, może oznaczać, że masz poczucie beznadziei w jakiejś sprawie.

Jeśli we śnie apelacja jest uwzględniona, może to oznaczać, że masz nadzieję, że twoje argumenty zostaną wysłuchane i decyzja zostanie zmieniona na twoją korzyść.

Dodaj komentarz