Agnostyk

Obrazek wyróżniający sen

Agnostyk

Agnostyk to osoba, która twierdzi, że nie jest możliwe poznanie istnienia lub nieistnienia Boga lub innych transcendentnych rzeczywistości.

W senniku agnostyk może symbolizować potrzebę poszukiwania prawdy lub brak przekonania co do istnienia Boga lub innych transcendentnych rzeczywistości. Może też oznaczać brak pewności co do własnych przekonań lub brak jasności co do swojej tożsamości.

Dodaj komentarz