Afryka

Obrazek wyróżniający sen

Afryka

Afryka to kontynent znajdujący się na półkuli zachodniej.

W senniku Afryka może symbolizować potrzebę przygody lub odkrywania nowych rzeczy, lub też brak ruchu lub brak zmian. Może też symbolizować potrzebę kontaktu z przyrodą lub innymi kulturami, lub też brak kontaktu lub brak zrozumienia. Afryka w senniku może też symbolizować potrzebę szacunku lub tolerancji, lub też brak szacunku lub brak tolerancji. Może też symbolizować potrzebę równości lub sprawiedliwości, lub też brak równości lub brak sprawiedliwości.

Dodaj komentarz