Afroamerykanin

Obrazek wyróżniający sen

Afroamerykanin

Afroamerykanin to osoba, która pochodzi z Afryki i jest obywatelem Stanów Zjednoczonych.

W senniku Afroamerykanin może symbolizować potrzebę równości lub sprawiedliwości, lub też brak równości lub brak sprawiedliwości. Może też symbolizować potrzebę akceptacji lub tolerancji, lub też brak akceptacji lub brak tolerancji. Afroamerykanin w senniku może też symbolizować potrzebę zrozumienia lub zaufania, lub też brak zrozumienia lub brak zaufania. Może też symbolizować potrzebę pokoju lub harmonii, lub też brak pokoju lub brak harmonii.

Dodaj komentarz