Adwokat

Obrazek wyróżniający sen

Adwokat

Adwokat to prawnik, który reprezentuje klienta w sądzie lub pomaga mu w prowadzeniu sprawy prawnej.

W senniku adwokat może symbolizować potrzebę pomocy lub wsparcia w trudnej sytuacji lub konflikcie, lub też brak pomocy lub brak wsparcia. Może też symbolizować potrzebę sprawiedliwości lub sprawiedliwego rozwiązania problemu, lub też brak sprawiedliwości lub brak równości. Adwokat w senniku może też symbolizować potrzebę obrony lub obrony swoich praw lub interesów, lub też brak obrony lub brak odwagi. Może też symbolizować potrzebę porady lub poradnictwa, lub też brak wiedzy lub brak rozumienia sytuacji.

Dodaj komentarz