Adorator

Obrazek wyróżniający sen

Adorator

Adorator to osoba, która wyraża uwielbienie lub szacunek dla kogoś lub czegoś.

W senniku adorator może symbolizować potrzebę uznania lub akceptacji, lub też brak pewności siebie lub brak wiary w siebie. Może też symbolizować potrzebę miłości lub zrozumienia, lub też brak miłości lub zrozumienia. Adorator w senniku może też symbolizować potrzebę inspirowania się lub naśladowania kogoś, lub też brak własnej drogi lub celu. Może też symbolizować potrzebę zaspokajania potrzeb lub pragnień innych ludzi, lub też brak samodzielności lub niezależności.

Dodaj komentarz