Adopcja

Obrazek wyróżniający sen

Adopcja

Adopcja to proces przyjęcia dziecka, które nie jest biologicznym dzieckiem adoptującej osoby lub małżeństwa.

W senniku adopcja może symbolizować potrzebę miłości lub akceptacji, lub też brak poczucia własnej rodziny lub brak wsparcia. Może też symbolizować otwarcie się na nowe relacje lub nowe role, lub też potrzebę zaakceptowania przeszłości lub braku rodzicielstwa. Adopcja w senniku może też symbolizować potrzebę odpowiedzialności lub obowiązku wobec innych ludzi.

Dodaj komentarz