Administracja

Obrazek wyróżniający sen

Administracja

Administracja to zarządzanie lub kierowanie jakąś instytucją lub organizacją.

W senniku administracja może symbolizować odpowiedzialność lub obowiązki, lub też brak swobody lub niezależności. Może też symbolizować potrzebę porządku lub uporządkowania, lub też brak kontroli nad sytuacją. Administracja w senniku może też symbolizować potrzebę wsparcia lub pomocy od innych ludzi, lub też brak wsparcia lub samotność.

Dodaj komentarz