Abstynencja

Obrazek wyróżniający sen

Abstynencja

Abstynencja to powstrzymywanie się od jakiejś czynności lub używania jakiegoś substytutu.

W senniku abstynencja może symbolizować potrzebę samodyscypliny lub kontroli nad sobą, lub też brak dostępu lub zainteresowania czymś. Może też symbolizować potrzebę ograniczenia lub zrezygnowania z jakiegoś nałogu lub uzależnienia, lub też brak siły woli lub brak motywacji. Abstynencja w senniku może też symbolizować potrzebę wytrwałości lub cierpliwości, lub też brak cierpliwości lub niecierpliwość.

Dodaj komentarz