Wynajem

Wynajem to umowa, na mocy której jedna osoba (najemca) otrzymuje prawo do korzystania z określonej rzeczy lub nieruchomości, należącej do drugiej osoby (wynajmującego), w zamian za określoną opłatę. W senniku…

Czytaj dalejWynajem