Uzurpator

Uzurpator to osoba, która przejmuje władzę w sposób nielegalny lub bezprawny, często na drodze przemocowej lub nieetycznej. Uzurpacja jest zwykle uznawana za nielegalną i niezgodną z prawem. W senniku sen…

Czytaj dalejUzurpator