Szkoda

Szkoda to sytuacja, w której coś wartościowego ulega zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie, a w konsekwencji czego ponoszony jest jakiś negatywny skutek lub straty materialne. Może być to także wyrażenie żalu…

Czytaj dalejSzkoda