Rezerwat

Rezerwat to obszar chroniony, na którym zachowane są naturalne ekosystemy oraz gatunki roślin i zwierząt. Celem rezerwatu jest zachowanie bioróżnorodności oraz ochrona środowiska naturalnego przed zniszczeniem lub degradacją. W rezerwatach…

Czytaj dalejRezerwat