Rewolucja

Rewolucja to określenie zmiany systemowej, politycznej lub społecznej, która polega na gwałtownym i radykalnym przewartościowaniu dotychczasowych norm, wartości lub instytucji. Rewolucja może oznaczać także moment, w którym taka zmiana ma…

Czytaj dalejRewolucja