Pomagać

"Pomagać" to działanie polegające na udzielaniu wsparcia, pomocy lub ratunku innym osobom w trudnej sytuacji lub w trudnych okolicznościach. Może to obejmować np. udzielanie rady, pomocy materialnej, wsparcie emocjonalne lub…

Czytaj dalejPomagać