Pieczątka

Pieczątka to narzędzie służące do odciskania stempla na dokumentach lub innych przedmiotach w celu potwierdzenia autentyczności lub ważności. Zazwyczaj zawiera informacje takie jak nazwa instytucji, data, adres, numer identyfikacyjny itp.…

Czytaj dalejPieczątka