Państwo

Państwo to zorganizowana jednostka terytorialna rządząca określonym obszarem i jego mieszkańcami. W senniku "państwo" może symbolizować władzę, autorytet lub hierarchię społeczną. Może to również odnosić się do poczucia przynależności do…

Czytaj dalejPaństwo