Komunikat

Komunikat to informacja przekazywana między dwoma lub więcej stronami. Może być przekazywany w formie werbalnej, pisemnej, wizualnej lub w jakiejkolwiek innej formie, która pozwala na przekazanie informacji. W senniku komunikat…

Czytaj dalejKomunikat