Geodeta

Geodeta to osoba, która zajmuje się pomiarem i opracowywaniem informacji dotyczących powierzchni i kształtu Ziemi. Geodeci wykonują pomiary terenowe i wykorzystują narzędzia, takie jak GPS i odbiorniki RTK, do określania…

Czytaj dalejGeodeta