Ewangelia

Ewangelia to księga biblijna, która opowiada o życiu, naukach, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ewangelie zawarte w Biblii to: Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Są one podstawą wiary chrześcijańskiej…

Czytaj dalejEwangelia